ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η σελίδα Κοκορίκο Shoes είναι νόμιμη ατομική επιχείρηση με φυσική έδρα τον Πειραιά και διεύθυνση Αντωνίου Θεοχάρη 55, με Τ.Κ. 18538 και αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 055186509000 με αρμόδια ΔΟΥ την Γ’ Πειραιά. Το νομικό πλαίσιο σε σχέση με την προώθηση, διάθεση και αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και όλες τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών/πωλητών και χρηστών/αγοραστών καθορίζουν οι διατάξεις του Ν.2251/1994 τροποποιηθέντος με το Ν.3587/2007 περί προστασίας του καταναλωτή και την οδηγία 2011/83/ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

Το Κοκορίκο Shoes διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών ή/και της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και της ιστοσελίδας του οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τον καταναλωτή για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
Το Κοκορίκο Shoes εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά δεδομένα  του χρήστη τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα αυτός είναι εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα. Με την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μεταξύ τους σχέσεως, τα στοιχεία αυτά διαγράφονται και δεν είναι προσβάσιμα πλέον μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της μεταξύ τους σχέσης. Το Κοκορίκο Shoes εγγυάται στους χρήστες/πελάτες ότι όλες οι πληροφορίες που του παρέχουν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Κοκορίκο Shoes δεν αποκαλύπτει σε κανένα και για οποιαδήποτε αιτία τα στοιχεία των μελών/χρηστών του εκτός εάν αυτό του ζητηθεί δικαστικώς και με την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία. Κάθε μέλος/χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν σύμφωνα με το αρ.12 ν.2472/97 και διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης ή αλλαγής κάποιου από αυτά σε περίπτωση λάθους βάσει άρθρων 11 έως 13 του ν.2472/1997.

Η επιχείρηση ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.
Η επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.
Το Κοκορίκο Shoes, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Επίσης δεν ευθύνεται για τυχόν αποκλίσεις άπο την πραγματικότητα στην εμφάνιση των χρωμάτων των προϊόντων λόγω ρυθμίσεων της οθόνης του εκάστοτε χρήστη.
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση της σελίδας kokorikoshoes.gr και των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται αυτομάτως ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Ο χρήστης δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή ή ελληνική νομοθεσία, προσβάλλει συμβατικά ή νόμιμα δικαιώματα τρίτων, προσβάλει κοινωνικές μειονότητες, έθνη, φυλές και θρησκευτικές ομάδες, παρενοχλεί τρίτους και γενικώς να την χρησιμοποιεί με τρόπο μη σύννομο και αντίθετο με τον νόμο και τα χρηστά ήθη. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο kokorikoshoes.gr από την μη νόμιμη ή αθέμιτη χρήση, οφείλει δε να αποζημιώσει την επιχείρηση από κάθε ζημία που αυτό θα υποστεί από την συμπεριφορά του. Απαγορεύεται επίσης η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας του kokorikoshoes.gr ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που εμφανίζεται σε αυτό.

Ο κάθε χρήστης οφείλει η κάθε δήλωση των προσωπικών του στοιχείων στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και να μην είναι ανακριβής ή παραπλανητική. Σε διαφορετική περίπτωση το Κοκορίκο Shoes διατηρεί το δικαίωμα της αυτόματης διαγραφής του χρήστη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και της διενέργειας κάθε από το νόμο προβλεπόμενης πράξης για την διαφύλαξη των συμφερόντων του.

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του site ανήκουν στην ατομική επιχείρηση ‘ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ’ . Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του site με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ο τίτλος της παρούσης ηλεκτρονικής τοποθεσίας ιστοσελίδας, οι εικόνες, το λογότυπο, τα διακριτικά σήματα, το λογισμικό και οποιαδήποτε βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται για την λειτουργία της ιστοσελίδας, τα κείμενα , τα γραφικά, η εικαστική παρουσίαση, η διάταξη της ιστοσελίδας κλπ .

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη των παραπάνω, o χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram κλπ.) για τα προϊοντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ακόμη ότι μέρος του περιεχομένου του site ανήκει στους προμηθευτές της επιχείρησης και χρησιμοποιείται ύστερα άπο άδεια άπο αυτούς. Ως εκ τούτου δεν παρέχεται στους χρήστες δικαίωμα αντιγραφής, τροποποίησης ή αναδημοσίευσης των πληροφοριών που περιέχονται στο Κοκορίκο Shoes χωρίς έγγραφη σχετική άδεια του Κοκορίκο Shoes ή των εκάστοτε προμηθευτών του.